OVER MIJ

Mijn levensloop is bepaald doordat ik op jonge leeftijd moeder ben geworden. Mensen uit mijn omgeving startten een studie, een carrière en gingen de wijde wereld in. Ik - nog onvolwassen - koos voor een leven dat bestond uit verantwoordelijkheid voor mijn gezin. Ik voelde mij de uitzondering. In de relatie met mijn echtgenoot, de opvoeding van onze kinderen,

maar ook in de verhouding van ‘mijzelf tot de wereld’ voelde ik me alleen en verlaten. Inmiddels weet ik dat ik niet de uitzondering ben. Veel mensen voelen zich zoals ik me heb gevoeld, en juist dit heeft mij in hoge mate gevormd tot de therapeut die ik nu ben. Ik ben letterlijk en figuurlijk volwassen geworden binnen mijn huwelijk en in de omgang met mijn omgeving.

Deze ervaring, en uiteraard mijn opleiding, zorgen ervoor dat ik in staat ben om relaties en gedrag helder te observeren. Mijn hart ligt bij het begeleiden van mensen van ‘buiten naar binnen’: het opnieuw contact en verbinding leren maken met wie je in wezen en van nature bent. Dit 'zelfvertrouwen' geeft nieuwe energie om het leven ten volle te leven.

WERKWIJZE


INDIVIDUELE THERAPIE

Kijken naar het ‘innerlijk kind’ speelt een centrale rol in mijn aanpak. Met het innerlijk kind bedoel ik de mate waarin het kind dat wij zijn geweest een rol speelt in huidige relaties met partners, familie, vrienden en werk. Het kijken hiernaar kan behulpzaam zijn om gedragspatronen, waarin we verstrikt zijn geraakt, te ontwarren. Emotionele keuzes en neigingen komen namelijk vaak, onbewust, voort uit het kinderbrein.

RELATIETHERAPIE

Wil je een goede relatie verdiepen, een uitgedoofde relatie nieuw leven inblazen of een relatie die verkeerd dreigt te gaan redden? We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. In zeven helende gesprekken bied ik inzicht in de bepalende momenten in de relatie. Ik help die momenten een nieuwe vorm te geven om zo een veilige, blijvende band te creëren.

SAMENWERKING

Sinds dit najaar (2017) werk ik in de praktijk samen met mijn dochter Robin Kooij. Zij is psycholoog, coach en yoga docent. In principe zal Robin de individuele behandelingen overnemen, zodat ik me meer op partnerrelaties en familiesystemen kan richten. Bij elke aanmelding kijken we wie van ons jou of jullie het beste kan helpen. Daarnaast zijn we samen bezig een nieuw concept te ontwikkelen: De Relatie Company.

INDIVIDUELE THERAPIE

Kijken naar het ‘innerlijk kind’ speelt een centrale rol in mijn aanpak.
Met het innerlijk kind bedoel ik de mate waarin het kind dat wij zijn geweest een rol speelt in huidige relaties met partners, familie, vrienden en werk.
Het kijken naar de rol van het innerlijk kind kan behulpzaam zijn om gedragspatronen, waarin we verstrikt zijn geraakt, te ontwarren.
keuzes en neigingen komen namelijk vaak, onbewust, voort uit het emotionele kinderbrein. Er is een verschil tussen fysiek en emotioneel volwassen zijn. Emotioneel volwassen zijn vereist bewustzijn: Het leren voelen van emoties en hier op een verantwoorde manier mee omgaan. Gevoelens als angst, woede en verdriet zijn onze eigen verantwoordelijkheid, het is niet eerlijk om hiervoor de schuld bij een ander te leggen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want iedereen bezit deze onderdrukte energie die voortkomt uit ervaringen uit ons verleden. Door kennis en acceptatie van het innerlijk kind kunnen emoties worden herkend en hoeven ze niet steeds te worden uitgeleefd. Dit inzicht kan helpen om zich herhalende relationele problemen (patronen) te doorbreken.


“In plaats van dat je leven je ‘overkomt’,
ben jij degene die vorm geeft”


Onbewust kiezen we partners, vrienden en zelfs leidinggevenden die lijken op onze ouders. We kennen deze personen positieve en negatieve eigenschappen toe en hebben daardoor verwachtingen over hoe deze mensen zich zullen gedragen. Wanneer ze zich echter niet gedragen volgens deze onbewuste verwachtingen ontstaan verwijten en patronen. Het afkappen van de relatie is vaak het vervolg, maar wanneer deze processen niet worden doorbroken, zal de geschiedenis zich (vaak generaties lang) blijven herhalen.

Kennis en inzicht in deze patronen helpen om meer controle op je leven te krijgen en daardoor vrijer in het leven te staan. In plaats van dat je leven je ‘overkomt’, ben jij degene die vorm geeft.

SLUIT

EEN LIEFDESRELATIE IS GEEN LOLLETJE MAAR DE WEG NAAR HEELHEID

relatietherapie - Nelleke de Heer We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. In zeven helende gesprekken bied ik inzicht in de bepalende momenten in de relatie. Ik help die momenten een nieuwe vorm te geven om zo een veilige, blijvende band te creëren.
'Ik ben nu eenmaal zo!’ – dooddoener nummer 1. Het is niet nastrevenswaardig om jezelf te blijven. Relaties zijn bepalend voor wie je bent en wie je wilt worden.
Relaties zijn om van te leren, om onszelf te spiegelen en te ontwikkelen. Het is niet de bedoeling dat je dezelfde blijft in een relatie. Het is juist nodig dat je verandert. Het verlangen één te worden met de ander doet iets met je, het brengt een proces op gang. En natuurlijk gaat dit niet zonder slag of stoot en al helemaal niet over rozen. Kortom: ‘zonder wrijving geen glans’. ‘Waarom vechten we met elkaar? We houden juist zo veel van elkaar!’ Het is vaak frustrerend, maar omdat mensen van elkaar houden, strijden ze – zo werkt de liefde nu eenmaal. Juist het overwinnen van tegenstellingen levert verbondenheid op. De ander, je man of vrouw, kan een totale tegenpool lijken, of zijn. In plaats van je hier met kracht tegen te verzetten, kun je er ook iets van leren. Elk mens heeft namelijk klassiek ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ eigenschappen. Voorbeelden van mannelijke eigenschappen zijn: daadkracht, moed, ondernemingslust, het verlangen naar vrijheid.
Typische vrouwelijke eigenschappen, die iedereen bezit, zijn: ontvankelijkheid, de behoefte aan orde en harmonie, het verlangen naar liefde en verbondenheid.


“De transformatie van de relatie, de ontwikkeling die je samen doormaakt, is wat liefde is”


Door naar de oplossing: Die ligt in het ontwikkelen van juist die eigenschappen die zo onuitstaanbaar kunnen zijn van de tegenpool. Degene met meer vrouwelijke eigenschappen zou zich kunnen richten op het ontwikkelen van meer vrijheid. De mannelijke tegenpool probeert het verlangen naar liefde en verbondenheid meer te omarmen. Uiteindelijk bereiken ze hun eigen ideaal: juist door het tegenovergestelde ideaal in zichzelf tot bloei te brengen. De transformatie van de relatie, de ontwikkeling die je samen doormaakt, is wat liefde is. Klinkt goed, maar waarom zou je die moeite willen doen? Omdat de eigenschappen van de ander die in een relatie irritatie wekken, juist de eigenschappen zijn die in het begin zo aantrekkelijk waren. Het zijn namelijk de eigenschappen die je zelf zou willen ontwikkelen. Zelfkennis is het enige dat telt in een relatie. Ga niet op zoek naar de fouten van de ander, probeer niet de ander te kneden naar jouw ideaalbeeld. Ook een goede relatie begint bij jezelf: Als jij verandert, verandert je omgeving ook. Zoek in een goede relatie de oorzaak van problemen bij jezelf, niet bij de ander. Als je kunt houden van jezelf, kun je ook de ander accepteren om wie hij is.

SLUIT

SAMENWERKING

Sinds dit najaar (2017) werk ik in de praktijk samen met mijn dochter Robin Kooij. Zij is psycholoog, coach en yoga docent. In principe zal Robin de individuele behandelingen overnemen, zodat ik me meer op partnerrelaties en familiesystemen kan richten. Maar niets ligt op voorhand vast. Bij elke aanmelding kijken we wie van ons jou of jullie het best kan helpen. Dat zien we ook als één van de meerwaardes van onze samenwerking: we brengen allebei onze eigenheid in. Daarnaast zijn we samen bezig een nieuw concept te ontwikkelen: De Relatie Company. We zijn nu al razend enthousiast! Naast het bestaande aanbod gaan we ons focussen op de moeder-dochter relatie als bron van kracht, onder andere met Bronsessies en Yin-Yoga.Waarom? De band tussen moeder en dochter neemt in ieder vrouwenleven een vooraanstaande plek in. Elke dochter heeft een moeder en iedere moeder is een dochter. En er is geen krachtiger rolmodel dan dat van de moeder. Elke dochter weerspiegelt de blauwdruk van haar moeder en van alle vrouwen uit haar voorouderlijn, of ze zelf kinderen heeft of niet. De wijze waarop de dochter in het leven staat, haar opvattingen en zelfbeeld, het is allemaal terug te leiden naar die ene bron: de moeder! Samen met mijn dochter Robin deze diepe wijsheid doorgeven en daarin bewustzijn, heling en verbinding kunnen brengen, is een grote droom. Een droom die zich in de loop van 2018 zal manifesteren.


ROBIN: 
Soms laat het leven je eerst even tot stilstand komen. Je realiseert je dat het zo niet langer gaat. Hoe vervelend, eng, naar of overweldigend dit ook is, dit moment kun je gebruiken om te ervaren wat je diepste verlangen is. Het enige wat je nodig hebt is de bereidheid om dit aan te gaan. Ik begeleid je naar jouw antwoorden.

Achter de sluiers
In de sessies gaan we aan de slag met jouw "sluiers": vaste patronen, belemmerende programma's en beperkende overtuigingen. Welke gedachten houden je gevangen? Welke emoties overspoelen je? Wat zit er onder die fysieke klacht? Waarom zit je slecht in je vel? Waar gaat het bij jou werkelijk over? Ooit heb je deze sluiers ontwikkeld als overlevingsmechanismen en beschermden ze je. Nu is de tijd gekomen om ze af te doen. In feite overschaduwen ze wie je in werkelijkheid bent: liefdevol, vrij, heel en compleet.

Hoofd-hart verbinding
Door jezelf te onderzoeken, het te herkennen, erkennen en toe te laten, ben je in staat de sluiers los te laten. Hierdoor ervaar je gaandeweg meer vrijheid. Je voelt weer je hoofd-hart verbinding, zoals ik dat noem. Alles wordt dan lichter en ruimer. Het verandert je perspectief. In onze gesprekken kijken we niet alleen naar je klacht of symptoom, maar naar het totaalbeeld en de onderliggende oorzaken. Daar betrekken we alle niveaus van jouw menszijn bij: het mentale, het emotionele en het fysieke niveau. Je kunt het ene niet los zien van het andere. Niet zelden maken de antwoorden zich op een ander niveau kenbaar.

Thuiskomen bij jezelf
Uiteindelijk kom je weer thuis bij jezelf, waardoor je onvoorwaardelijk van jezelf kunt houden, precies zoals je bent. Vanuit deze zelfliefde en jouw zelfhelend vermogen kom je langzaam in je eigen kracht te staan. Dan voel je weer waar het over gaat bij jou en heb je helder wat je waard bent. Je komt uit de vernauwing en je wilt weer in beweging komen. Je kunt jezelf en het leven weer omarmen. En in zelfvertrouwen je diepste verlangen vormgeven.

Psycholoog, coach én yogalerares
Afgestemd op jouw behoeften stel ik een persoonlijk plan voor je op. Als psycholoog en coach kan ik vanuit verschillende invalshoeken en technieken jou precies dát bieden wat jij nodig hebt. Daarnaast ben ik ook yogalerares. Waar nodig breng ik je in je lijf. Deze krachtige combinatie van bewustwording én lichaamswijsheid brengt de heling op gang. Of beter gezegd: je gaat jezelf weer ervaren als een geheel. In de kern ben je namelijk al heel en compleet!


SLUIT

AGENDA

TARIEVEN

BEKIJK DE KOSTEN PER SESSIE
Sessie Hypno- /Psychotherapie
(1.5 uur)
€  90,-
Coaching
(1.5 uur)
€  90,-
Sessie Relatietherapie
(1.5 uur)
€120,-
Ademsessie
(2 uur)
€120,-
Indien je aanvullend verzekerd bent worden deze kosten in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed. Ook als je niet aanvullend verzekerd bent zijn er mogelijkheden om een (deel) vergoed te krijgen.


VERGOEDINGEN

 • Kijk op de volgende websites van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten of je ziektekostenverzekeraar de kosten voor hypnotherapie vergoedt:

  NBVH-vergoedingen ziektekostenverzekeraars
  SRBAG-vergoedingen ziektekostenverzekeraars
  SCAG-Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

 • Informeer, voor het nagaan van de exacte vergoeding, bij uw ziektekostenverzekeraar. Vermeld daarbij de volgende gegevens van de praktijk:
  • AGB zorgverlenercode: 903355
  • SRBAG registratienummer: 112974
  • Prestatiecode: 24501 – Hypnotherapie

  Stuur de facturen altijd in (en bewaar een kopie voor jezelf).

 • Ik kan, op verzoek van de verzekeraar, een diagnostisch formulier invullen en een behandelplan maken waarin wordt aangegeven waarvoor je in therapie komt en wat de verwachtingen zijn.
 • In een aantal gevallen is de vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hier een beroep op doen.
 • Raadpleeg je huisarts en/of psychiater, andere behandelaar en vraag zo nodig een verwijzing en informeer naar de mogelijkheden voor vergoeding wanneer zij je doorverwijzen naar een hypnotherapeut.
 • Je kunt je gemaakte kosten voor therapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten van je belastingaangifte aftrekken.
 • Informeer eens bij je arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoedt (een deel) van de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met je werk te maken hebben.
 • Vooral trainingen kunnen in veel gevallen in aanmerking komen voor bijzondere vergoeding bijvoorbeeld door je werkgever of ziektekostenverzekeraar.

  De praktijk heeft informatie beschikbaar voor ziektekostenverzekeraars en verwijzers als artsen, psychologen of psychiaters.


SLUIT

ERVARINGEN

Jarenlang heb ik mij afgevraagd wat er mis met me was. Ik had alles wat mijn hartje begeerde: een gezin, een mooi huis, een goede baan en een fijn sociaal leven. En toch bekroop mij regelmatig het gevoel dat ik iets miste. Waarom kon ik niet gewoon gelukkig zijn met wat ik had? Ik ben altijd een ‘pleaser’ geweest. Ik deed heel hard mijn best om voor vol aangezien te worden. Ik kon ontzettend boos worden als ik me niet gehoord voelde. Ik kon echt een driftkikker zijn. Ik heb mezelf altijd beschouwd als ‘net niet goed genoeg om echt de moeite waard te zijn’. Lief en aardig, maar toch ook wel altijd degene met de minste verstand van zaken. Of de meest chaotische. Of de dikste. Of de emotioneelste. Om dat te compenseren deed ik zoveel mogelijk wat er van me gevraagd en (wat ik dacht dat van mij) verwacht werd. Ik ging steeds harder mijn best doen om maar te voldoen. Daarbij ging ik mezelf helemaal voorbij. Toen ik voor de zoveelste keer overwerkt was en op zoek ging naar iemand die mij kon helpen er weer bovenop te komen, kwam Nelleke op mijn pad. Ik voelde mij direct veilig bij haar en kon me heel makkelijk openstellen. Veiligheid bleek een belangrijk thema voor mij. Evenals mijn moeder(schap). Nelleke heeft mij handvatten gegeven om oude dingen die mij in de weg zaten los te laten en mijn innerlijke (eigen)wijsheid te activeren. En om het kind in mij (de kleine driftkikker die om aandacht schreeuwde) te troosten en te koesteren, zodat ik mijzelf nu de veiligheid kan geven die ik zo nodig had. Ik heb geleerd om met mijn beide benen op de grond en in verbinding met mijzelf en alles om mij heen te handelen. Ik heb vertrouwen gekregen in mijn levenspad. Alles wat ik nodig heb om mijn doelen te bereiken komt vanzelf op dat pad. Zolang ik die kansen zie en daar dankbaar gebruik van maak, houd ik die wisselwerking in stand. Inmiddels heb ik een heel ander leven. Een leven waarin ik helemaal tot mijn recht kan komen. Een prachtig (samengesteld) gezin, een nog fijner (t)huis, een geweldige uitdagende baan en (h)echte vriendschappen.

Maybe the journey isn’t so much about becoming anything. Maybe it’s about un-becoming everything that isn’t really you so you can be who you were meant to be in the first place.

Maria

Het werken aan je eigen obstakels, afweren en ballast waardoor je jezelf beperkt en begrenst in je eigen zijn. De ruimte en de veilige haven die jullie weten te creëren waarin iedereen zich gezien en erkend voelt, is uniek. Ook na een hele tijd, echoot de cursus nog na en verwerk je alle ervaringen die je bij jullie hebt opgedaan. Het innemen van je eigen plek, zeker spannend in een groep, en de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag komt op elke cursusdag terug. Je leert dus niet alleen door jezelf maar ook zeker door de groep. Naast al het verdriet, ellende en onrecht dat langskomt heb ik ook heel hard gelachen en genoten van de vorderingen die we met elkaar gemaakt hebben. De training is perfect voor iedereen die van zichzelf vindt dat het tijd is om op je eigen billen te gaan zitten, hoe lelijk, groot, klein of dik ze ook zijn. Bij de training inzicht in jezelf maakt dat namelijk niet uit, zolang het je eigen billen maar zijn”

Mirjam, 43 jaar

“Inzicht in je zelf, praten in een groep. Ik was er niet van overtuigd of dit iets voor mij is. De eerste gedachten waren eng. Doe ik dat wel, praten met wildvreemden over datgene wat mij diep van binnen bezighoudt? Maar ook; wil ik dat wel? Enfin, toch ben ik met open vizier aan de training begonnen. Hier heb ik veel geleerd over mijzelf en van mijn medecursisten. Heel bijzonder! Zo verschillend als ieders verhaal is, zo universeel zijn de oplossingen. De training heeft mij veel bewuster gemaakt. Ik sta hierdoor stevig op mijn benen en ervaar geluk en verdriet op een bijzonder prettige manier. Dit is voor voor mij superfijn. Tevens profiteert mijn omgeving mee van deze positieve energie.Achteraf toch blij dat ik heb deelgenomen en trots op wat ik hiermee heb bereikt, en nog kan bereiken. De training zette een proces in gang dat zich, ook nog daarna, positief ontwikkelt”

Jos, 43 jaar

“Om mijzelf terug te vinden en meer zelfvertrouwen te krijgen ben ik op advies van Nelleke de groepstherapie gaan doen. Deze startte eind september 2014 en vond elke twee weken plaats op woensdagavond. Wij startten met 8 deelnemers met allemaal hetzelfde doel: onszelf terugvinden of in ieder geval werken aan onszelf. Doordat je allemaal hetzelfde doel hebt en allemaal komt om je gevoel bloot te geven en te werken aan jezelf schep je al snel een band met andere deelnemers. Het was helemaal niet ongemakkelijk daardoor. Vanaf de eerste sessie voelde ik mij al genoeg op mijn gemak om te vertellen over mijn knelpunten en mijn angsten. Juist omdat ik dit kon delen met andere deelnemers die allemaal in hun eigen probleemsituatie verkeren voelde ik mij gesteund. Ik zag dat het leven van een ander niet altijd perfect is en ook nooit zal worden. Maar het is de kunst om daarmee om te gaan. Het is fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. De opdrachten per sessie verschilden enorm van elkaar maar hadden allemaal te maken met het ontwikkelen van jezelf, het kiezen voor jezelf en jezelf genoeg liefde en aandacht geven. De ene opdracht sprak mij meer aan dan de andere. Dit kwam omdat niet elke opdracht naadloos aansluit op mijn ‘probleem’ maar uiteindelijk heb ik van elke opdracht geleerd. Elke opdracht heeft mij een stapje dichter bij mijzelf gebracht en ik ben blij dat ik Nelleke heb leren kennen en dat zij mij deze groepstherapie heeft aangeraden. Als er nog een vervolg komt wil ik hier zeker weer aan meedoen. Als jij ook opzoek bent naar jezelf en grip wilt krijgen op probleem situaties die jou nu erg raken dan raad ik je zeker deze groepstherapie aan. Nelleke weet waar ze het over heeft en is daarnaast ook nog een open boek waardoor je je nog meer op je gemak voelt”

Nathalie, 28 jaar

“De training “inzicht in jezelf” heeft mij laten inzien welke neigingen ik heb als mens en hoe ik anders met deze impulsen om kan gaan dan ik tot nu toe heb gedaan. Het zou te ver gaan om te zeggen dat deze cursus mijn eigen ‘zijn’ heeft veranderd. Toch heeft de cursus en de dialoog met medecursisten mij geholpen mijzelf beter te herkennen in verschillende situaties in mijn leven. Ik heb gesproken met anderen die mijn reacties herkennen, ik heb geoefend met situaties in een veilige omgeving en ben er (emotioneel) sterker uitgekomen. Het gaat nu beter met mijn emotionele huishouding. Toch een behoorlijke levensverandering”

Wayne, 35 jaar

“Ik heb heel mijn hele leven al last van eigenschappen die mijn leven soms heel zwaar hebben gemaakt. In de eerste gesprekken met Nelleke merkte ik al gauw dat er verbetering kwam in mijn stemmingen; dat ik meer inzicht kreeg in mijn handelen en gedachten. Iedere week ging ik voor consult omdat ik daar erg behoefte aan had. Na vier consulten was de ergste pijn weer dragelijk voor mij geworden. We zijn toen gestart met PRI, Past Reality Integration. Dit is een therapie gericht op bewust worden van mijn manier van reageren. De therapie is ontwikkeld door Ingeborg Bosch. Nelleke liet mij zien dat ervaringen, die ik in mijn prille jeugd heb ervaren, mijn leven in het NU nog steeds ernstig verstoorden, waardoor ik meer dan eens erg depressief ben geraakt. Zij heeft mij begeleid in het aanpakken van deze in mijn jeugd opgelopen wonden. Middels PRI heb ik regressies ondergaan waarin ik heb ingezien en vooral gevoeld dat deze oude pijn uit mijn verleden komt en niets te maken heeft met de triggers in het NU, maar dat ik wel door automatische reflexen mijn afweermechanismen steeds weer, automatisch en natuurlijk onterecht, in stelling bracht, met alle nadelige gevolgen van dien, voor mij en mijn omgeving. Tijdens de therapie heb ik deze oude pijn wederom kunnen voelen, wat heftig was, maar nu vanuit het heden en gezien en gevoeld dat ik niet meer zoals voorheen hierop behoef te reageren. Mijn reacties waren die van mijn kleine “kind-zijn”. Wat een opluchting. Nu kan ik de triggers direct hun juiste plaats geven zonder de heftige reacties uit mijn jeugd. Ook ben ik door de therapie veel bewuster van mijn gedachten en reacties geworden; ik signaleer heel snel mijn automatische afweermechanismen. Ik zal hierop altijd bewust moeten blijven, maar zie nu ogenblikkelijk in dat mijn afweermechanismen in de kast kunnen blijven. Fijn voor mij en mijn omgeving.”

Jan, 64 jaar

CONTACT

Wil je een afspraak maken, meer informatie of iets anders? Vul dan geheel vrijblijvend onderstaand formulier in je ontvangt van mij zo snel mogelijk een antwoord terug. Uiteraard ben ik ook telefonisch bereikbaar.

NELLEKE DE HEER

Oosterweg E22, 1481 AP Purmer
@ info@nellekedeheer.nl

Praktijk voor Coaching en Therapie: 0299-640622

Nelleke de Heer
06-20471351
Robin Kooij
06-21924531