INDIVIDUELE THERAPIE

Individuele Therapie

404 — Not Found

blacktroop.com

404

Page Not Found

It seems that the page you were trying to reach does not exist anymore, or maybe it has just moved. You can start again from the home or go back to previous page.
INDIVIDUELE THERAPIE

Kijken naar het ‘innerlijk kind’ speelt een centrale rol in mijn aanpak. Met het innerlijk kind bedoel ik de mate waarin het kind dat wij zijn geweest een rol speelt in huidige relaties met partners, familie, vrienden en werk. Het kijken naar de rol van het innerlijk kind kan behulpzaam zijn om gedragspatronen, waarin we verstrikt zijn geraakt, te ontwarren. Emotionele keuzes en neigingen komen namelijk vaak, onbewust, voort uit het emotionele kinderbrein.

Er is een verschil tussen fysiek en emotioneel volwassen zijn. Emotioneel volwassen zijn vereist bewustzijn: Het leren voelen van emoties en hier op een verantwoorde manier mee omgaan. Gevoelens als angst, woede en verdriet zijn onze eigen verantwoordelijkheid, het is niet eerlijk om hiervoor de schuld bij een ander te leggen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want iedereen bezit deze onderdrukte energie die voortkomt uit ervaringen uit ons verleden. Door kennis en acceptatie van het innerlijk kind kunnen emoties worden herkend en hoeven ze niet steeds te worden uitgeleefd. Dit inzicht kan helpen om zich herhalende relationele problemen (patronen) te doorbreken.

Individuele-therapie-Nelleke-de-Heer

“In plaats van dat je leven je ‘overkomt’, ben jij degene die vorm geeft”

Onbewust kiezen we partners, vrienden en zelfs leidinggevenden die lijken op onze ouders. We kennen deze personen positieve en negatieve eigenschappen toe en hebben daardoor verwachtingen over hoe deze mensen zich zullen gedragen. Wanneer ze zich echter niet gedragen volgens deze onbewuste verwachtingen ontstaan verwijten en patronen. Het afkappen van de relatie is vaak het vervolg, maar wanneer deze processen niet worden doorbroken, zal de geschiedenis zich (vaak generaties lang) blijven herhalen.

Kennis en inzicht in deze patronen helpen om meer controle op je leven te krijgen en daardoor vrijer in het leven te staan. In plaats van dat je leven je ‘overkomt’, ben jij degene die vorm geeft.

Dit proces is leidend voor de verschillende soorten werkwijzen die ik hanteer. Ik gebruik coaching, hypno-/psychotherapie, relatietherapie, ademsessies, trainingen ‘inzicht in jezelf’ en familieopstellingen om deze onbewuste patronen bewust te maken. Coaching kan soms net dat beetje steun bieden dat nodig is. Hypnotherapie biedt de mogelijkheid onbewuste processen, die ons functioneren bepalen – maar waar we rationeel niet bij kunnen – bloot te leggen. Zodoende kun je in contact komen met het innerlijk kind en wordt duidelijk hoe je als kind moest overleven en hoe jouw interactiepatronen al sinds de vroege jeugd zijn bepaald.

Mensen kunnen individueel bij mij terecht, maar ook voor relatietherapie. Hierbij geldt dat relatie elke denkbare relatie kan zijn (niet alleen voor partners).