VERGOEDING

Vergoeding

  • Kijk op de volgende websites van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten of je ziektekostenverzekeraar de kosten voor hypnotherapie vergoedt:

404 — Not Found

blacktroop.com

404

Page Not Found

It seems that the page you were trying to reach does not exist anymore, or maybe it has just moved. You can start again from the home or go back to previous page.

SRBAG-vergoedingen ziektekostenverzekeraars

  • Informeer, voor het nagaan van de exacte vergoeding, bij uw ziektekostenverzekeraar.  Vermeld daarbij de volgende gegevens van de praktijk:

AGB zorgverlenercode: 903355

SRBAG registratienummer: 112974

Prestatiecode: 24501 – Hypnotherapie

Stuur de facturen altijd in (en bewaar een kopie voor jezelf).

  • Ik kan, op verzoek van de verzekeraar, een diagnostisch formulier invullen en een behandelplan maken waarin wordt aangegeven waarvoor je in therapie komt en wat de verwachtingen zijn.
  • In een aantal gevallen is de vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hier een beroep op doen.
  • Raadpleeg je huisarts en/of psychiater, andere behandelaar en vraag zo nodig een verwijzing en informeer naar de mogelijkheden voor vergoeding wanneer zij je doorverwijzen naar een hypnotherapeut.
  • Je kunt je gemaakte kosten voor therapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten van je belastingaangifte aftrekken.
  • Informeer eens bij je arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoedt (een deel) van de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met je werk te maken hebben.
  • Vooral trainingen kunnen in veel gevallen in aanmerking komen voor bijzondere vergoeding bijvoorbeeld door je werkgever of ziektekostenverzekeraar.

 

De praktijk heeft informatie beschikbaar voor ziektekostenverzekeraars en verwijzers als artsen, psychologen of psychiaters.